top of page

EVENEMENTREGLEMENT
Partners van Masters of Maintenance

De initiatiefnemers en organisatoren van het event Masters of Maintenance - Koninklijke OnderhoudNL, VVVH en VVVF - hebben gekozen voor een moderne, dynamische en innovatieve opzet van dit branche-evenement. De vastgestelde formule gaat gepaard met enkele regels voor gebruik van locatie en gehuurde units. Ten aanzien van de door u als Partner gehuurde event unit willen wij u daarom attent maken op de volgende zaken:

 

1. Vragen

Voor alle vragen betreffende dit evenement omtrent uw event unit of andere zaken, graag allereerst melden bij de receptie of leiding van de locatie. Zij kunnen u ofwel rechtstreeks helpen of doorverwijzen naar de technische dienst van de locatie. Mocht dat beiden niet het geval zijn, dan wordt er doorverwezen naar het organiserend team van Masters of Maintenance.

 

2. Aansprakelijkheid

Het betreden van de locatie Expo Houten en bijbehorende terreinen is op eigen risico. Expo Houtenis niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren u toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het moment dat ze uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren. Veel transport- en verblijfsverzekeringen blijken in geval van diefstal uitsluitend tot uitkering over te gaan als sprake is van (aantoonbare) braakschade. Bij diefstallen gedurende de op- en afbouwdagen van het evenement of op de evenementdagen zelf zal er echter geen braakschade aan het pand zijn en zal de verzekeraar dus aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen daadwerkelijk zijn gestolen. Wij adviseren u daarom met uw verzekeraar vooraf af te stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel Partners kiezen voor ‘kettingen’) recht geeft op dekking bij diefstal en dit ook vast te leggen in uw polis. Buiten de op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in het pand aanwezig.

 

3. Roken

Het is niet toegestaan te roken in Expo Houten m.u.v. de daarvoor bestemde rookruimtes.

 

4. Kinderen

Indien u uw kinderen meeneemt tijdens de opbouw-, evenement-, en afbouwdagen willen wij u erop attenderen dat u uw kinderen nauwlettend in de gaten houdt in verband met de veiligheid.

 

5. Huisdieren

Tijdens de opbouw-, evenement-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden.

 

6. Op- en afbouw / auto’s

In verband met de beveiliging heeft u op de tweede evenementdag één uur voor aanvang van Masters of Maintenance toegang tot de evenementhallen. Tijdens de op- en afbouw mag u niet met de auto de locatie in. Indien er voertuigen in de hallen worden geplaatst, dan mag er per stand maximaal 10 kg brandstof aanwezig zijn. Hier wordt ook de brandstof dat in de voertuigen zit bij meegerekend. Bij meerdere voertuigen mag na goedkeuring/overleg elk voertuig max. 10 kg brandstof bevatten. Naleving van deze bepalingen zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Bij overtreding van deze bepalingen ligt de verantwoordelijkheid bij u als partner. Eventuele hierdoor ontstane schades of opgelegde boetes komen dan ook voor rekening van de partner.

 

7. Ophangen aan plafond

Indien u iets op wilt laten hangen aan het plafond, dient u dit ten alle tijden voorafgaand met de locatie te bespreken. Na goedkeuring, dient u zelf zorg te dragen voor voldoende gecertificeerd materiaal, zodat u dit veilig voor uzelf kunt ophangen, mits u een hoogwerker-certificaat heeft of verklaring ‘Veilig werken op hoogte’. Tevens bent u vrij om een gecertificeerd bedrijf in de arm te nemen om de gehele ophanging voor u te verzorgen. Voor het ophangen van materiaal kunt u daarvoor bestemde haken afhalen bij de hoofdreceptie.

 

8. Event units

De initiatiefnemers van het event hebben gekozen voor een event met een open en circulair karakter. Dit gaat in de vorm van houten chalets die de beleving en sfeer aanduiden van de gebouwde omgeving waarin het schilders-, onderhouds- en verfvak plaatsvindt. Hiervoor gelden een aantal gebruiksvoorwaarden:

1. De in de unit geplaatste houten gebouwvormen mogen niet vrijelijk worden geplaatst en ‘opgetuigd’. Presentatiemateriaal van de Partner als blow-up, rollup of presentatierekken mogen uitsluitend voor deze vormen geplaatst worden en niet daarbuiten. 2. Logo van de Partner mag op slechts een van de houten gebouwvormen worden aangebracht. Daarmee creëren we uniformiteit in de communicatie van de Partners.

3. Het is niet toegestaan eigen plakband op de stand van Masters of Maintenance te gebruiken. Als u iets wilt opplakken, dan kunt u daarvoor speciale borden + ophanghaken afhalen bij de standbouwer. Wilt u iets bevestigen op deze borden, dan is er dubbelzijdig tape bij de standbouwer verkrijgbaar. Aan de standbouw mag niet gespijkerd of geniet worden en er mogen geen zware voorwerpen aan worden gehangen. Tevens mag er niets aan de sprinklerinstallaties bevestigd worden. Uitbouw op de loopvloer is niet toegestaan.

4. Tijdens het event is het verboden handelswaren ter verkoop aan te bieden of gimmicks, relatiegeschenken en weggevers uit te reiken. Uitsluitend door de beursbezoeken bedoeld informatief promotiemateriaal is toegestaan.

 

9. No waste!

De initiatiefnemers en organisatoren van het event representeren de professionele en innovatieve schilders-, onderhouds- en verfbranche. Daarin speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid en circulariteit van gebruikt en te gebruiken materiaal een steeds grotere rol. In het kader van dit evenement is het daarom niet toegestaan reclamematerialen als emmers, blikjes, tasjes, e.d. ter weggeving aan bezoekers te verstrekken. Wel is het toegestaan bezoekers kleine testers of vouchers c.q. waardebonnen te verstrekken.

 

10. Circulair gebruik

Met het oog op circulariteit zullen de materialen van de houten chalets op het evenement na afloop worden hergebruikt bij renovatieprojecten in de sector.

 

11. Dranken

Op het evenement Masters of Maintenance is de catering verzorgd op de daarvoor aangewezen plekken. Eigen catering op de stand is niet toegestaan. Er mag geen gebruik worden gemaakt van andermans stand voor opslag, koffiedrinken, etc.

 

12. Stroom- en watervoorziening

Voor stroomaansluiting van uw apparatuur, water aan- en/of afvoer of overige voorzieningen dient u vooraf contact op te nemen met de hoofdreceptie. Indien u gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van chloortabletten in verband met het voorkomen van legionella. Informeer naar de beschikbaarheid hiervan bij de hoofdreceptie.

 

13. Afval en schoonmaak

Als u gaat zagen en/of verven aan uw eigen meegebrachte materialen is het van belang dat u er plasticfolie onder legt in verband met de vloerbedekking. Informeer naar de beschikbaarheid ervan bij de hoofdreceptie. Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer schoon blijft en u dient grof vuil zelf te verwijderen. Tijdens de opbouwdagen ligt in elke stand een vuilniszak. U dient hier uw klein vuil in te deponeren en aan het eind van de dag in het gangpad te zetten. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats schoon en netjes wordt achtergelaten. Extra vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de hoofdreceptie. Wanneer niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Bij onherstelbare schade zijn wij genoodzaakt de kosten als volgt te berekenen: € 55, - (inclusief BTW) per standbouwwand € 25, - (inclusief BTW) per strekkende meter frieslijst € 70, - (inclusief BTW) per houten paal € 35, - (inclusief BTW) per strekkende meter hout € 6,- (inclusief BTW) per vloertegel Alles wat niet geregeld is in dit evenementreglement dient altijd van te voren worden afgestemd met de eventorganisatie. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemende Partner. Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovengenoemde zaken. Wij wensen u succesvolle eventdagen toe

bottom of page